Regulamin

 

Regulamin mówi o warunkach i zasadach sprzedaży artykułów będących w ofercie sklepu MINIMALLIVING działającego pod domeną www.minimalliving.pl należącego do firmy KUOO Katarzyna Kuo- Stolarska z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 222/39 i zarejestrowanej w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 45749, numer REGON 100200635, numer NIP 726-183-53-51.
Firma MINIMALLIVING wymieniana będzie w REGULAMINIE jako “Sprzedający”. “Klientem” nazywamy osobę prywatną bądź firmę, która składa zamówienie w sklepie internetowym MINIMALLIVING. Produkty, będące przedmiotem sprzedaży nazywane są w Regulaminie „Towarem” lub „Towarami”.


INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez internet, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a sklepem internetowym MINIMALLIVING (Sprzedającym).
 2. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej shop@minimalliving.pl, oraz formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej MINIMALLIVING.
 3. Wszystkie oferowane przez Sprzedającego produkty są fabrycznie nowe, a na Sprzedającym ciąży obowiązek dostarczenia ich w stanie wolnym od wad.
 4. Sprzedający nie posiada w siedzibie firmy gotowych Towarów oraz nie prowadzi tam sprzedaży.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Klient zobowiązany jest z zapoznaniem się z nią przed zakupem Towaru. 
 6. Regulamin dostępny jest na stronie sklepu internetowego MINIMALLIVING. Każdy Klient składający zamówienie i dokonujący zakupu w sklepie internetowym MINIMALLIVING zobowiązany jest do zapoznania się z REGULAMINEM.
 7. Klientem sklepu może być tylko osoba pełnoletnia.
 8. Rejestrujący się Klient ma obowiązek podania prawdziwych danych podczas wypełniania formularza.
 9. Wszystkie produkty w ofercie sklepu MINIMALLIVING posiadają szczegółowy opis oraz zdjęcia/obrazki. MINIMALLIVING dokłada wszelkich starań aby wszystkie opisy i zdjęcia/obrazki jak najbardziej oddawały wygląd i charakter sprzedawanych produktów. Ewentualne różnice w wyglądzie oryginalnego produktu, a zamieszczonymi zdjęciami/obrazkami, jakie mogą wystąpić, wynikają wyłącznie z ograniczeń technicznych.
 10. Zdjęcia/obrazki z opisami nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.
 11. Oferta prezentowana na stronach sklepu MINIMALLIVING nie jest stanem magazynowym sklepu. Część prezentowanych produktów dostępna jest w 48 godzin. Pozostałe towary zamawiane są przez sklep po złożeniu zamówienia przez Klienta, a termin ich dostawy opisany jest jako “termin realizacji”.
 12. Sklep zastrzega sobie możliwość wycofania Towarów z oferty, organizowania akcji promocyjnych oraz zmian asortymentu i cen Towarów nie podając przyczyny. Zmiany te nie dotyczą złożonych zamówień.

ZAMÓWIENIA:

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 2. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia, umieszczony na stronie sklepu MINIMALLIVING.
 3. W sytuacji kiedy Kupujący podał niepełne dane, niewystarczające do realizacji transakcji, sklep MINIMALLIVING skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia danych. W przypadku, gdy kontakt okaże się niemożliwy z powodu nieprawdziwych danych wpisanych w formularzu, zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane.
 4. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia na stronie sklepu MINIMALLIVING wyświetli się informacja o głównych cechach Towaru (między innymi zdjęcie, wymiary, kolor, jeśli informacje te mają zastosowanie do Towaru), oraz łącznej cenie wraz z podatkami oraz kosztami dostawy. Przycisk służący do złożenia zamówienia oznaczony jest słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji złożonego zamówienia poprzez kontakt z Kupującym.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie zamówienia. Stanowi ono potwierdzenie, że zawarta została umowa kupna-sprzedaży wiążąca obie strony transakcji.
 7. Wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy Klient otrzyma pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu.
 8. Sprzedaż towarów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem internetu.
 9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje wg kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów.
 10. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi po odnotowaniu płatności.
 11. W przypadku braku Towaru w magazynie lub u producenta przedstawiciel sklepu MINIMALLIVING skontaktuje się z Klientem, który zostanie poproszony o decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 12. Po potwierdzeniu zamówienia towarów niedostępnych w magazynie, Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia zaliczki w wysokości 30% ceny brutto towaru. Pozostałe 70% ceny Kupujący wpłaci przed odbiorem towaru. O gotowości sklepu do wysyłki Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.
 13.  Zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia ich złożenia będą uznane za nieaktualne i nie będą realizowane.

PŁATNOŚCI:

 1. Klient ma prawo wybrać dostępną formę płatności za zamówiony Towar: 
 • płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu MINIMALLIVING o nr 74 1140 2017 0000 4502 0547 0747 MULTIBANK
 • płatność przy odbiorze – należność pobiera kurier (do 1000pln)
 1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 2. Ceny Towarów wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Niektóre Towary występują w kilku lub kilkunastu wersjach, od których uzależniona jest ich cena końcowa. Cena Towaru właściwa dla konkretnej kombinacji Towaru pojawia się w  momencie wybrania tejże wersji na stronie Towaru.
 3. Do każdej transakcji wystawiana jest faktura VAT
 4. Jeśli faktura ma zostać wystawiona an firmę lub instytucję, należy podać nazwę podmiotu, dane oraz NIP. Dokonując zakupu w sklepie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.
 5. MINIMALLIVING zastrzega sobie prawo do zmian cen Towarów znajdujących się w ofercie. Szczególnie dotyczy to przypadków aktualnych zmian kursowych waluty euro. Zmiany ceny nie dotyczą już złożonych zamówień.

KOSZTY I TERMINY DOSTAW:

 1. Przy każdym Towarze podany jest czas dostawy. Jest to czas pomiędzy zaksięgowaniem wpłaty, a momentem dostawy zakupionego Towaru do Klienta przy czym nie są uwzględniane dni wolne od pracy ani święta.
 2. Towar dostępny od ręki wysyłany jest w ciągu 48h po zaksięgowaniu na konto Sprzedającego całkowitej należności za Towar. Zamówiony Towar dostarczany jest wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Jeśli dostarczane są Towary wielkogabarytowe – Kupujący osobiście musi zorganizować rozpakowanie i wniesienie Towaru do lokalu.
 3. Produkty zakupione w sklepie MINIMALLIVING dostarcza firma DPD.
 4. Koszty wysyłki wg cennika DPD.
 5. Wszystkie wysyłane Towary podlegają ubezpieczeniu w firmie kurierskiej.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w osobnych partiach po uprzednim uzgodnieniu i potwierdzeniu tego telefonicznie bądź mailem z Klientem.
 7. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 8. Odbiorca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności spedytora. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami Prawa Przewozowego (Dz.U. z 1995r. Nr 119 poz.575 z późn. zm.) dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować  protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
 9. Produkty zapakowane są solidnie i szczelnie.
 10. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty bądź uszkodzenia.
 11. W przypadku nieodebrania przez Kupującego towaru wysłanego przez sklep, Klient zostanie obciążony kosztami za zwrot niedoręczonej przesyłki oraz ponownego jej wysłania. W przypadku ponownego jej powrotu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka będzie przechowywana przez okres dwóch miesięcy. Po tym okresie zawartość przesyłki ulega przejęciu przez sklep.
 12. Sprzedający dopuszcza możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru po uprzednim umówieniu spotkania w siedzibie firmy MINIMALLIVING, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

REKLAMACJE I ZWROTY:

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 10 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wejścia Klienta w posiadanie Towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia – np. pismo wysłane pocztą, lub na adres mailowy sklepu MINIMALLIVING. Klient może skorzystać w tym celu z oświadczenia przesłanego mu wraz z potwierdzeniem zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może także wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy i przesłać formularz lub jakiekolwiek inne jednoznacznie oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej Sprzedającego. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczające jest, by Klient wysłał oświadczenie przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru – za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji.
 4. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Towar powinien zostać odesłany na adres: KUOO Katarzyna Kuo-Stolarska ul. Piotrkowska 138/140 Łódź niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 7. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż to było konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonalności.
 8. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta. Okres gwarancji wynosi 60 dni.
 9. Reklamacje mogą być składane na adres mailowy shop@minimalliving.pl , a także za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej sklepu MINIMALLIVING, “Zgłoszenia reklamacyjnego”. 
 10. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W sytuacji konieczności wysłania Towaru do producenta, termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 11. Towar uszkodzony lub nie mający właściwości, o których Sprzedający zapewniał zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny produktu i kosztów jego dostawy lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary do wyboru.
 12. 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania i użytkowania zakupionych Towarów przez Klienta, niezgodnych z ich przeznaczeniem i/lub zamieszczoną instrukcją użytkowania czy montażu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Zasady przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce Prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że kolory produktów przedstawione w serwisie mogą nieznacznie różnić się od ich rzeczywistego wyglądu. Wynika to z różnic w oddawaniu kolorów przez monitory komputerowe.
 2. Klient jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówiony towar zgodnie z wybraną formą płatności.
 3. Wszystkie opisy oraz zdjęcia i znaki firmowe zamieszczone na stronie MINIMALLIVING.PL należą do ich właścicieli, są chronione prawami autorskimi i zostały użyte tylko w celach informacyjnych. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody jest zabronione. Jakiekolwiek nieautoryzowane ich wykorzystanie może być naruszeniem prawa autorskiego, ochrony znaków towarowych oraz innych praw własności. 
 4. Wszystkie sprawy sporne strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej, a w razie, gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór  rozstrzygać  będzie  sąd  właściwy  rzeczowo  i miejscowo według zasad ogólnych określonych w Kodeksie postępowania cywilnego.
 5. . W przypadku zmian Regulaminu zamówienia złożone przed datą zmian będą realizowane na podstawie zasad z dn60 dni.ia potwierdzenia zamówienia.

Selly Shop